Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

На початку необхідно зазначити, що Європейський суд з прав людини (далі Європейський суд) – це міжнародна судова організація, до підсудності якої відносяться всі спори з державами, які ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція).

Тобто, Європейський суд з прав людини – є судовою інстанцією, до якої може звернутись кожний громадянин або підприємство, якщо його права передбачені Конвенцією порушені. Європейський суд проводить розгляд звернення заявника і на підставі цього приймає рішення, яке є обов’язковим для виконання державою-порушницею, яке в подальшому стає пілотним для вирішення цієї категорії справ і мотивація якого може бути обов’язковою для подальшого вирішення аналогічних справ.

Звернення до Європейського суду відбувається шляхом подачі особою заяви – відповідно заповненого формуляру, в якому необхідно викласти предмет заяви, повідомити, які засоби національного захисту використані заявником, які нормативні акти національного та міжнародного законодавства порушені та чого бажає заявник.

З аналізу статистичних даних Європейського суду з прав людини випливає що більшість заяв не приймаються Європейським судом саме по причині недотримання форми подачі заяви до суду, тому за складанням заяви краще звернутись до фахівця.

Подача заяви та її розгляд проводиться безкоштовно. Найчастіше Європейський суд проводить розгляд справи без участі заявника, на підставі поданих документів та заперечення уряду країни проти якої висуває обвинувачення заявник.

Однією з головних умов для прийнятності та розгляду заяви є використання особою всіх засобів національного захисту. До речі, слід звернути увагу, що строк протягом якого особа має право звернутись до суду становить 6 місяців з дня постановлення остаточного судового рішення відносно заявника національним судом.

Слід також пам’ятати, що Європейський суд з прав людини не дає оцінку діям національних судів чи окремих посадових осіб, не є судовою інстанцією, яка здійснює перегляд судових рішень національних судів, а є лише органом, який проводить розгляд звернень на предмет порушення державами, в особі її органів чи посадових осіб конвенції відносно конкретної особи, чи групи осіб, неспроможність знайти можливість захисту своїх прав в національній системі судових органів.

Розгляд заяви триває кілька років, тому для отримання остаточного рішення необхідно запастися терпінням. Тривалий час розгляду справ зумовлений неабиякою зацікавленістю громадян України до Європейського суду, можливо це зумовлено позитивною практикою суду по вирішенню тих питань, які в нашій державі розглядались роками, однак це не дало жодного результату або взагалі не приймались до уваги.

Європейський суд приймаючи рішення на користь заявника також зобов’язує державу-порушника виплатити постраждалій особі справедливу сатисфакцію, іншими словами моральну шкоду, розмір якої визначається судом з врахуванням думки заявника.

Для виконання рішень Європейського суду пов’язаних з виплатою коштів, в бюджеті України створено спеціальну статтю витрат, яка направлена лише на виконання відновлення прав заявників.

Виконання рішення Європейського суду проходить у кілька етапів. Перший — це безпосереднє прийняття рішення, далі воно направляється до уряду держави, де воно отримує офіційний переклад та легалізацію, після чого рішення направляється до виконання. На стадії виконання заявнику пропонується повідомити, яким чином він бажає отримати присуджені кошти готівкою через касу або безпосередньо на рахунок відкритий на ім’я заявника.

Можна з впевненістю констатувати той факт, що Європейський суд з прав людини став для багатьох громадян останньою надією на відновлення своїх прав.

 

Якщо вам потрібна допомога то ви можете звернутися до нашої юридичної консультації  де адвокат в Києві вас проконсультує та складе заяву до Європейського суду з прав людини.

Консультирует, партнер юридической фирмы «law-office» адвокат Надежда Бордунова.
(093) 121 46 55
(067) 323 33 24
E-mail: boss@law-office.com.ua
г. Киев, ул. Мельникова, 12, оф. 51